Coaching, mentoring i inne formy wspomagania pracy szkół

Zadaniem osób odpowiedzialnych za wspomaganie szkół oraz prowadzenie sieci współpracy nauczycieli jest organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego (spotkań, warsztatów, lekcji otwartych itp.) oraz moderowanie pracy nauczycieli. W trakcie konsultacji indywidualnych oraz spotkań grupowych rekomendowane jest korzystanie z wybranych technik coachingowych. Umożliwiają one nauczycielom analizę dotychczasowych sposobów działania, służą projektowaniu pracy, pomagają budować wewnętrzną motywację. Równocześnie dzięki stosowaniu niektórych technik w pracy z nauczycielami, mogą oni lepiej poznać i doświadczyć innego stylu pracy, a tym samym może to zainspirować ich do zmiany sposobów uczenia uczniów.

ORE w ciągu ostatnich dwóch lat intensywnie przygotowywało placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne do nowych form pracy. Naszym celem był doskonalenie kompetencji pracowników tych instytucji w zakresie wspomagania szkół. W czasie cyklu spotkań omawiane były takie zagadnienia jak:

  1. Metody stosowane w procesowym wspomaganiu – coaching, mentoring, facylitacja.
  2. Proces grupowy, role grupowe, radzenie sobie z niechęcią, krytyką i oceną.
  3. Profil osoby wspomagającej rozwój- ja jako lider, rola, zadania, kompetencje.
  4. Szkoła społecznością uczącą się – badanie potrzeb, zasobów szkoły, formułowanie celów. 

Na podstawie doświadczeń i materiałów szkoleniowych opracowany został poradnik. Tematem jest przede wszystkim coaching jako forma pracy, która może być wykorzystywana na różnych etapach wspomagania szkół i przedszkoli, oraz w trakcie prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia. Czytelnik znajdzie tutaj nie tylko opisy różnych metod i narzędzi coachingowych, lecz także pokrewnych form np. mentoringu, superwizji, procesów szkoleniowych.

Materiały zostały opracowane przez Zofię Domaradzką – Grochowalską, trenera doświadczonego w szkoleniach dla szkolnych organizatorów rozwoju edukacji oraz koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia.

Cykl spotkania pt. Coaching, mentoring i inne formy wspomagania szkół był organizowany we współpracy projektu pt. System doskonalenia nauczycieli z Wydziałem Rozwoju Szkół i Placówek.

 

 

Wspomaganie szkół i przedszkoli – coaching, mentoring i inne formy pracy

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa