Za nami Letnia Akademia Rozwoju Kompetencji.

Adresatami tegorocznej edycji Letniej Akademii Rozwoju Kompetencji byli pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz doradcy metodyczni. Łącznie w spotkaniu wzięły udział 154 osoby. Atrakcyjna formuła kursu obejmowała 8 modułów, które realizowane były w czasie 6-cio dniowego szkolenia w Jastrzębiej Górze w terminie 28 sierpnia – 2 września 2015 roku.

Uczestnicy Kursu poszerzyli swoją wiedzę w zakresie pracy z grupą, motywowania i tworzenia środowiska sprzyjającego procesom rozwojowym, zarządzania stresem. Doskonalili kompetencje związane z organizowaniem i prowadzeniem pracy zespołu, radzenia sobie z presją i manipulacją oraz kształtowaniem konstruktywnych zachowań w sytuacjach konfliktowych. 

Spotkanie rozpoczął wykład przygotowany przez Panią dr Annę Walencik-Topiłko nt. wystąpień publicznych.

W programie znalazł się również wykład dr Marka Kaczmarzyka nt. neurodydaktycznych aspektów warunków jakie powinny zaistnieć w procesie uczenia się.

Letnia Akademia Rozwoju kompetencji była ważnym wydarzeniem w dyskusji o szkole jako organizacji uczącej się.

W programie szkolenia znalazły się również spotkania w grupach dyskusyjnych a także wydarzenia integracyjne. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili przebieg kursu, jak również wskazywali wartość, jaką niesie ze sobą spotkanie ogólnopolskie, wymiana doświadczeń, czerpanie inspiracji, praktyczne wykorzystanie metod pracy. 

Wykonawcą zadania był PHIN Consulting, ul. Częstochowska 63, Łódź.

Załączniki:

Materiały szkoleniowe wraz z załącznikami
Materiały szkoleniowe

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa