Wspomaganie szkoły – krok po kroku

Od stycznia 2016 roku placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne mają nowe zadanie – wspomaganie szkół i przedszkoli. Wielu pracowników tych instytucji zadaje sobie pytanie, w jaki sposób diagnozować pracę szkół, jak planować współpracę z dyrektorem, jak organizować działania wspierające nauczycieli w pracy, a szkoły w rozwoju. Zapraszamy do lektury naszego poradnika, który krok po kroku pokazuje, jak realizować proces wspomagania szkół.

Poradnik Jak wspomagać pracę szkół? opiera się na obowiązujących regulacjach prawnych i porusza zagadnienia związane z organizacją wspomagania. Znajdują się tu propozycje metod i narzędzi, które sprawdziły się w pracy szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE).

Poradnik jest podzielony na cztery części:

Poradnik został przygotowany na podstawie materiałów szkoleniowych skierowanych do SORE. Autorami jest zespół trenerów, którzy byli od 2012 roku zaangażowani w prowadzenie zajęć, przygotowujących pracowników systemu doskonalenia do nowych zadań.

Uwaga!

Papierowa wersja poradnika do połowy października 2015 roku zostanie przesłana w trzech egzemplarzach do wszystkich placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno –pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa