Szkolenie z zakresu obsługi platformy www.doskonaleniewsieci.pl

Zapraszamy na szkolenia poświęcone obsłudze platformy internetowej Doskonaleniewsieci.pl, przygotowanej w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Zajęcia są adresowane głównie do pracowników bibliotek pedagogicznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych oraz osób, które realizują zadania związane ze wspomaganiem szkół i tworzeniem sieci współpracy i samokształcenia.

Terminy i zapisy na szkolenia  – szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/1419

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa