Poszukujemy Wykonawców do przeprowadzenia zajęć warsztatowych podczas ogólnopolskiego spotkania informacyjnego pt. „Jak uczyć się od innych – międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia”

Celem zamówienia jest wyłonienie 3 osób do przeprowadzenia zajęć warsztatowych poświęconych określonym poniżej tematom (kandydat wskazuje obszar tematyczny, którego realizacją jest zainteresowany), w kontekście funkcjonowania sieci współpracy i samokształcenia – nowej formy doskonalenia nauczycieli.

Załączniki:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa