Poszukujemy wykonawców do przeprowadzenia analizy zasobów systemu doskonalenia nauczycieli – stan na 2015 r

Cel zamówienia: Opis stanu zasobów systemu oświaty w części dotyczącej doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w kontekście:

  • kończących się działań w zakresie doskonalenia nauczycieli i  kompleksowego wspomagania szkół, współfinansowanych z EFS w ramach PO Kapitał Ludzki 2007-2013
  • obligatoryjnych zadań placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych od 2016 r.

Załączniki:

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa