Ogólnopolska sieć pracowników bibliotek pedagogicznych – podsumowanie doświadczeń

Wraz z końcem roku zakończyła pracę ogólnopolska sieć pracowników bibliotek pedagogicznych. Sieć przez blisko 10 miesięcy była miejscem wymiany doświadczeń i rozwijania kompetencji, które pomogły bibliotekarzom realizować zadania wynikające z nowego modelu wspomagania szkół. W czerwcu odbyło się ostatnie spotkanie podsumowujące prace sieci. Katarzyna Leśniewska z Ośrodka Rozwoju Edukacji w swoim wystąpieniu „Sieć BP – jako element wspierania pracowników bibliotek pedagogicznych w przygotowaniu do nowych zdań” przedstawiła rolę, jaką odegrały biblioteki pedagogiczne w projektach pilotujących założenia nowego systemu doskonalenia nauczycieli, wskazując na te doświadczenia jako wskazówki służące realizacji zadań, które od stycznia 2016 roku będą dla bibliotek pedagogicznych obowiązkowe.

Barbara Maria Morawiec w wystąpieniu „Zajrzyj do świata bibliotek przez Lustro Biblioteki – LB w promocji bibliotek, integrowaniu środowiska bibliotecznego. Blogi bibliotek pedagogicznych – przykłady i charakterystyka” pokazała rolę, jaką w pracy sieci pełnią narzędzia nowoczesnych technologii. Twórczyni bloga i redaktor naczelna Lustra Biblioteki wskazała na atuty i trudności związane z komunikowaniem się w tej formie. Pokazała uczestnikom sieci, jak od kuchni wygląda praca redaktora. Powołując się na przykłady blogów prowadzonych przez biblioteki pedagogiczne zachęcała do wykorzystania ich do promocji oferty biblioteki pedagogicznej w środowisku edukacyjnym.

W czasie sesji warsztatowej koordynatorka sieci Elżbieta Mieczkowska oraz Agnieszka Pietryka, opiekunka merytoryczna z ramienia ORE, wspólnie z uczestnikami podsumowały działania podejmowane w ramach sieci w upływającym roku szkolnym. Uczestnicy przeanalizowali zasoby sieci oraz aktywności jej członków, przeprowadzili autoocenę i określili, w jakim stopniu są gotowi do implementowania zasad procesowego wspomagania i organizowania sieci współpracy. Zebrani uznali, że funkcjonowanie ogólnopolskiej sieci było ważnym doświadczeniem w ich życiu zawodowym. Mieli okazję obserwować życie sieci i sami w nim uczestniczyć (uczenie się przez doświadczenie). Podkreślono ciekawy i różnorodny dobór tematów spotkań z ekspertami i wskazywano konkretne, przydatne w codziennej pracy, umiejętności i kompetencje, które uczestnicy mogli rozwinąć dzięki pracy w sieci.

 Najchętniej poruszane tematy to:

  • zmiana w strukturze organizacyjnej bibliotek pedagogicznych
  • wiedza, kompetencje, umiejętności dobrego koordynatora, trenera ,organizatora rozwoju szkoły
  • dekada czytania-promocja czytelnictwa popularyzacja wartościowej książki
  • TIK w pracy nauczyciela,

Uczestnicy spotkania określili, co im pomagało a co przeszkadzało w pracy. Okazało się, że z trudem pokonywali w sobie opór przed pracą na platformie internetowej. Zdecydowanie chętniej czytali posty, niż włączali się do wirtualnej dyskusji. Niektórzy swoją aktywność ograniczyli tylko do publikowania zaleconych przez koordynatora zadań. Wszyscy zebrani podkreślali, że ważne i przydatne były spotkania w „realu”, które dały możliwość, z jednej strony spotkań i konsultacji z ekspertami, a z drugiej stworzyły przestrzeń do dyskusji i rozmów kuluarowych uczestników sieci.

Mimo, że czas realnych pożegnań już za nami, to jednak praca w sieci dzięki platformie www.doskonaleniewsieci.pl nadal się toczy. Zgromadzeni mają nadzieje, że będą w kolejnym roku szkolnym nadal współpracować i pełniej wykorzystają materiały będące w zasobach sieci.

Pełna wersja sprawozdania w załączeniu.

Koordynator sieci Elżbieta Mieczkowska

Załączniki:

Sprawozdanie

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa