Letnia Akademia Rozwoju Kompetencji

Ośrodek Rozwoju Edukacji wraz z firmą PHIN Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w Letniej Akademii Rozwoju Kompetencji 2015. Adresatami tegorocznej edycji są pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz doradcy metodyczni. Atrakcyjna formuła kursu obejmuje 8 modułów, które realizowane będą w czasie 6-cio dniowego szkolenia. Liczba godzin dydaktycznych: 40. Termin: 28 sierpnia − 2 września 2015 roku. Informujemy, że brak już wolnych miejsc.

Załączniki:

Letnia Akademia Rozwoju Kompetencji 2015 – ogłoszenie
Letnia Akademia Rozwoju Kompetencji 2015 – formularz zgłoszeniowy

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa