Analiza wybranych danych z projektów realizowanych przez powiaty w ramach Działania 3.5 PO KL Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół- II cykl

Cel zamówienia: Charakterystyka działań składających się na wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli  w ramach Działania 3.5 PO Kapitał Ludzki, na podstawie wybranych danych z realizowanych projektów powiatowych. Przedmiot zamówienia: Podsumowanie, analiza i opracowanie danych  przekazanych przez powiaty w tabelach monitorujących (stan na maj 2015 r.): pod kątem danych ilościowych; w ujęciu problemowym.

Załączniki:

Ogłoszenie
Wymagania wobec kandydatów
Formularz aplikacyjny
Wzór tabeli

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa