Informacja o szkoleniach dla dyrektorów – podsumowanie dotychczasowych doświadczeń

Od października 2014 roku dyrektorzy szkół i przedszkoli z całej Polski mają możliwość brania udziału w szkoleniach pod nazwą „Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia w budowaniu szkoły uczącej się – rola dyrektora szkoły”, które mają na celu przygotowanie kadry zarządzającej oświatą do korzystania ze wspomagania w procesach zarządzania zmianą, planowaniu i wdrażaniu działań służących rozwojowi szkoły jako instytucji. Szkolenia odbywają się w kilkunastu miastach w całej Polsce, we wszystkich województwach, co zwiększa dostępność tej formy doskonalenia.

 

Dotychczas zrealizowano 60 trzydniowych szkoleń, w których wzięło udział 1255 dyrektorów. Grupy uczestników były zróżnicowane pod względem wiedzy i doświadczeń w zakresie korzystania z nowego modelu wspomagania szkół zgodnie z zasadami opracowanymi w projekcie „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Bardzo cennym dla uczestników – i często wskazywanym jako najważniejszy – aspektem szkolenia okazała się możliwość wymiany doświadczeń oraz weryfikowanie na ich podstawie własnej wiedzy w wyżej opisanym obszarze.
 
Zdaniem osób biorących udział w szkoleniach bardzo ważnym poruszanym problemem były zagadnienia związane z zarządzaniem zespołem w kontekście zmian oraz doskonalenie osobistych kompetencji lidera. W ich ocenie treści omawiane podczas szkoleń, doskonalone umiejętności i proponowane techniki zostaną wykorzystane przez uczestników w praktyce zawodowej. Bardzo duże zainteresowanie dyrektorów, niezależnie od poziomu doświadczenia w tym obszarze, wzbudzały założenia nowego systemu doskonalenia nauczycieli.
 
W kontekście dalszych szkoleń dyrektorzy najczęściej zgłaszali zapotrzebowanie na doskonalenie technik i narzędzi służących sprawnemu wdrażaniu zmiany w swoim środowisku zawodowym. Deklarowano również chęć udziału w szkoleniu o zbliżonych treściach, w szczególności dotyczących kompetencji miękkich sprzyjających zarządzaniu zespołem. Mamy nadzieję, że udział w szkoleniach był i nadal będzie nie tylko okazją do wymiany zawodowych doświadczeń, ale także wsparciem dla dyrektorów przygotowujących się do wprowadzenia w ich placówkach nowego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli, co będzie wpływać pozytywnie na rozwój ich szkoły jako organizacji uczącej się oraz pomoże lepiej przygotować się do zmiany, która wkrótce nastąpi.
 
Szkolenia odbywają się w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, wdrażanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Są organizowane na zlecenie ORE przez firmę BAZA-Akademia Kompetencji Sp. z o.o.
 


Ostatnia aktualizacja:

Informacja o szkoleniach dla dyrektorów – podsumowanie dotychczasowych doświadczeń

Od października 2014 roku dyrektorzy szkół i przedszkoli z całej Polski mają możliwość brania udziału w szkoleniach pod nazwą „Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia w budowaniu szkoły uczącej się – rola dyrektora szkoły”, które mają na celu przygotowanie kadry zarządzającej oświatą do korzystania ze wspomagania w procesach zarządzania zmianą, planowaniu i wdrażaniu działań służących rozwojowi szkoły jako instytucji. Szkolenia odbywają się w kilkunastu miastach w całej Polsce, we wszystkich województwach, co zwiększa dostępność tej formy doskonalenia.

 

Dotychczas zrealizowano 60 trzydniowych szkoleń, w których wzięło udział 1255 dyrektorów. Grupy uczestników były zróżnicowane pod względem wiedzy i doświadczeń w zakresie korzystania z nowego modelu wspomagania szkół zgodnie z zasadami opracowanymi w projekcie „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Bardzo cennym dla uczestników – i często wskazywanym jako najważniejszy – aspektem szkolenia okazała się możliwość wymiany doświadczeń oraz weryfikowanie na ich podstawie własnej wiedzy w wyżej opisanym obszarze.
 
Zdaniem osób biorących udział w szkoleniach bardzo ważnym poruszanym problemem były zagadnienia związane z zarządzaniem zespołem w kontekście zmian oraz doskonalenie osobistych kompetencji lidera. W ich ocenie treści omawiane podczas szkoleń, doskonalone umiejętności i proponowane techniki zostaną wykorzystane przez uczestników w praktyce zawodowej. Bardzo duże zainteresowanie dyrektorów, niezależnie od poziomu doświadczenia w tym obszarze, wzbudzały założenia nowego systemu doskonalenia nauczycieli.
 
W kontekście dalszych szkoleń dyrektorzy najczęściej zgłaszali zapotrzebowanie na doskonalenie technik i narzędzi służących sprawnemu wdrażaniu zmiany w swoim środowisku zawodowym. Deklarowano również chęć udziału w szkoleniu o zbliżonych treściach, w szczególności dotyczących kompetencji miękkich sprzyjających zarządzaniu zespołem. Mamy nadzieję, że udział w szkoleniach był i nadal będzie nie tylko okazją do wymiany zawodowych doświadczeń, ale także wsparciem dla dyrektorów przygotowujących się do wprowadzenia w ich placówkach nowego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli, co będzie wpływać pozytywnie na rozwój ich szkoły jako organizacji uczącej się oraz pomoże lepiej przygotować się do zmiany, która wkrótce nastąpi.
 
Szkolenia odbywają się w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, wdrażanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Są organizowane na zlecenie ORE przez firmę BAZA-Akademia Kompetencji Sp. z o.o.
 


Ostatnia aktualizacja:

Informacja o szkoleniach dla dyrektorów – podsumowanie dotychczasowych doświadczeń

Od października 2014 roku dyrektorzy szkół i przedszkoli z całej Polski mają możliwość brania udziału w szkoleniach pod nazwą „Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia w budowaniu szkoły uczącej się – rola dyrektora szkoły”, które mają na celu przygotowanie kadry zarządzającej oświatą do korzystania ze wspomagania w procesach zarządzania zmianą, planowaniu i wdrażaniu działań służących rozwojowi szkoły jako instytucji. Szkolenia odbywają się w kilkunastu miastach w całej Polsce, we wszystkich województwach, co zwiększa dostępność tej formy doskonalenia.

 

Dotychczas zrealizowano 60 trzydniowych szkoleń, w których wzięło udział 1255 dyrektorów. Grupy uczestników były zróżnicowane pod względem wiedzy i doświadczeń w zakresie korzystania z nowego modelu wspomagania szkół zgodnie z zasadami opracowanymi w projekcie „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Bardzo cennym dla uczestników – i często wskazywanym jako najważniejszy – aspektem szkolenia okazała się możliwość wymiany doświadczeń oraz weryfikowanie na ich podstawie własnej wiedzy w wyżej opisanym obszarze.
 
Zdaniem osób biorących udział w szkoleniach bardzo ważnym poruszanym problemem były zagadnienia związane z zarządzaniem zespołem w kontekście zmian oraz doskonalenie osobistych kompetencji lidera. W ich ocenie treści omawiane podczas szkoleń, doskonalone umiejętności i proponowane techniki zostaną wykorzystane przez uczestników w praktyce zawodowej. Bardzo duże zainteresowanie dyrektorów, niezależnie od poziomu doświadczenia w tym obszarze, wzbudzały założenia nowego systemu doskonalenia nauczycieli.
 
W kontekście dalszych szkoleń dyrektorzy najczęściej zgłaszali zapotrzebowanie na doskonalenie technik i narzędzi służących sprawnemu wdrażaniu zmiany w swoim środowisku zawodowym. Deklarowano również chęć udziału w szkoleniu o zbliżonych treściach, w szczególności dotyczących kompetencji miękkich sprzyjających zarządzaniu zespołem. Mamy nadzieję, że udział w szkoleniach był i nadal będzie nie tylko okazją do wymiany zawodowych doświadczeń, ale także wsparciem dla dyrektorów przygotowujących się do wprowadzenia w ich placówkach nowego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli, co będzie wpływać pozytywnie na rozwój ich szkoły jako organizacji uczącej się oraz pomoże lepiej przygotować się do zmiany, która wkrótce nastąpi.
 
Szkolenia odbywają się w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, wdrażanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Są organizowane na zlecenie ORE przez firmę BAZA-Akademia Kompetencji Sp. z o.o.
 


Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa