Spotkanie: „Rozwiązania w zakresie wspomagania szkół wypracowane przez samorządy lokalne – beneficjentów Konkursu 3.5”

Zapraszamy przedstawicieli samorządów terytorialnych wraz ze Szkolnymi Organizatorami Rozwoju Edukacji do udziału w spotkaniu „Rozwiązania w zakresie wspomagania szkół wypracowane przez samorządy lokalne – beneficjentów Konkursu 3.5”. Spotkanie odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2015r. w Falentach k. Warszawy. 

Zapisy…

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa