Informacja o regionalnych spotkaniach dla koordynatorów sieci

Jak budować motywację uczestników sieci współpracy – zastanawiali się uczestnicy spotkań konsultacyjnych, które w okresie styczeń – luty odbyły się w 14 województwach. W spotkaniach udział wzięło ponad 500 osób zaangażowanych w realizację powiatowych projektów dofinansowanych w ramach Konkursu 3.5, a także pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno–pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych, którzy przygotowują się do pełnienia roli koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia.

Uczestnicy uznali, iż zajęcia wniosły nową i przydatną wiedzę oraz umiejętności, które wykorzystają w praktyce zawodowej. Zdaniem osób, biorących udział w zajęciach, jak zawsze ważna była możliwość wymiany doświadczeń oraz poznania rozwiązań wykorzystywanych zarówno w ramach Konkursu 3.5, jak i w pracy różnych instytucji.
 
Uczestnicy doskonalili umiejętności rozpoznawania potrzeb osób zaangażowanych w pracę sieci, zapoznawali się z nowymi sposobami, metodami oraz technikami motywowania i ewaluowania nauczycieli w ich codziennej pracy. Wskazywali jednocześnie, iż wiedzę i umiejętności, które zyskali dzięki udziałowi w spotkaniu wykorzystają w dalszej pracy nie tylko w roli koordynatora sieci, ale także doradcy metodycznego, konsultanta, nauczyciela. Szczególne zainteresowanie uczestników spotkań wzbudziły sposoby przeciwdziałania i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, które pojawiają się w trakcie współpracy z innymi osobami przy realizacji różnorodnych  zadań edukacyjnych.
 
W trakcie spotkań prowadzono stały monitoring oraz ewaluację. Pozyskane w ten sposób informacje zostały wykorzystane do opracowania programu drugiego spotkania. Od marca ruszają bowiem kolejne spotkania, a ich tematyka to „Koordynator jako moderator zespołu”. Ich celem jest:
  • poszerzenie wiedzy dotyczącej funkcjonowania zespołu – przedstawienie wybranych aspektów działania zespołu zadaniowego w kontekście pracy sieci,
  • doskonalenie umiejętności rozpoznawania cech charakterystycznych dla zespołu w kontekście działań podejmowanych w sieci,
  • doskonalenie umiejętności rozpoznawania problemów w pracy w sieci wynikających z dynamiki zespołu zadaniowego oraz radzenia sobie z nimi,
  •  doskonalenie umiejętności projektowania efektów pracy sieci wraz z określeniem kryteriów osiągnięcia tych efektów,
  • doskonalenie umiejętności planowania pracy sieci z uwzględnieniem określonych efektów.
Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy, którzy od ponad dwóch lat szkolą szkolnych organizatorów rozwoju edukacji oraz koordynatorów sieci, także współpracują z nauczycielami ze szkół objętych pilotażem.
 
Mamy nadzieję, że udział w tych spotkaniach będzie nie tylko okazją do wymiany zawodowych doświadczeń, ale także wsparciem dla osób przygotowujących się do nowych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, co w konsekwencji pomoże pracownikom placówek lepiej przygotować się do realizacji zadań, które wkrótce będą zadaniami obowiązkowymi.
 
Spotkania są organizowane przez Firmę WYG Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Więcej informacji na stronie koordynatorzy-spotkania.pl/web
 
 


Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa