Wspomaganie pracy szkół – od diagnozy potrzeb ucznia, do diagnozy pracy szkoły – zaproszenie na spotkanie

Zapraszamy pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz dyrektorów szkół podstawowych do udziału w spotkaniu pt. Wspomaganie pracy szkół – od diagnozy potrzeb ucznia, do diagnozy pracy szkoły. Spotkanie odbędzie się w dniach 19-20 marca w Falentach k. Warszawy. Celem jest omówienie relacji między diagnozą ucznia a diagnozą pracy szkoły prowadzoną zgodnie z nowym modelem wspomagania. W czasie spotkania zaprezentowane zostaną wybrane narzędzia do diagnozy uczniów.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa