Wspomaganie szkół wiejskich przez PDN

Zapraszamy pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) na seminarium poświęcone Roli placówki doskonalenia nauczycieli we wspomaganiu szkół z obszarów wiejskich, które odbędzie się  w dniach 4-6 marca 2015 roku, w Sulejówku.

 
Spotkanie kierujemy do nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych oraz specjalistów, którzy aktywnie zajmują wspomaganiem szkół i placówek wiejskich, a szczególnie klasami łączonymi.
 
Cele seminarium:
  • Przygotowanie PDN do procesowego wspomagania szkół wiejskich z klasami łączonymi,
  • Propagowanie działań służących podnoszeniu jakości pracy PDN,
  • Wymiana doświadczeń w obszarze organizacji procesu dydaktycznego szkoły z klasami łączonymi,
  • Doskonalenie kompetencji w zakresie planowania i organizacji procesu dydaktycznego.
 
Kryteria naboru:
  • Zatrudnienie w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli – nauczyciel konsultant, doradca metodyczny, specjalista.
  • Kolejność zgłoszeń.
 
Liczba godzin: 20 godzin dydaktycznych
 
Termin przyjmowania zgłoszeń: 13 lutego 2015 r. lub do wyczerpania miejsc
 
 
Informacje szczegółowe:
Hanna Chilmon
Wydział Rozwoju Szkól i Placówek
22 570 83 37
 
Zapraszamy

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa