Złapani w sieci – czyli jak wspierać nauczycieli

Jak z sukcesem wspierać szkołę i nauczycieli, zastanawiali się pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych – uczestnicy ogólnopolskiego spotkania nt. sieci współpracy i samokształcenia, nowej formie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Spotkanie zorganizowane zostało w dniach 20-22 listopada w Warszawie.


W spotkaniu wzięli udział także koordynatorzy sieci współpracy, zaangażowani w powiatowe projekty pilotujące założenia nowego systemu doskonalenia nauczycieli. Dzięki nim uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak wygląda praca w sieciach utworzonych zgodnie z założeniami wypracowanymi przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Tematy poruszane w czasie spotkania to: motywowanie nauczycieli do rozwoju zawodowego, wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjno–komunikacyjnych, metody problemowe w pracy sieci, a także zadania koordynatora sieci.


Integracja uczestników jest fundamentem pracy sieci. „Do wspólnej pracy nad problemami i merytorycznymi zadaniami niezbędna jest atmosfera wzajemnego zaufania” — mówiła Urszula Szałaj, koordynatorka sieci dla dyrektorów szkół i przedszkoli z Kędzierzyna Koźla – „ …w naszej sieci są osoby specjalizujące się w określonych tematach, gotowe dzielić się i pomagać innym. Nauczyliśmy się mówić otwarcie o naszych problemach, wiemy że nie świadczy to o naszej słabości, ale pomaga w rozwoju.”


„Podstawowym zadaniem była diagnoza potrzeb nauczycieli. Współpracowaliśmy z osobami, pełniącymi funkcje SORE. Potem wykorzystując pomysły wypracowane w sieci, nauczyciele pracowali ze swoimi radami pedagogicznymi” — Alicja Sikora, koordynatorka sieci z Krakowa, pokazała jak łączyć wspomaganie szkół z doskonaleniem nauczycieli.


„Uczestnicy naszej sieci spróbowali rozwiązywać problemy matematyczne stosując oprogramowanie GeoGebra. To był przełom – wspólnie zaczęliśmy wykonywać zadania i dzielić się swoim doświadczeniem z wykorzystywania nowych metod” — powiedziała Edyta Pobiega, koordynatorka sieci matematyków z Ostrowca Świętokrzyskiego.


„Sieci są już od kilkunastu lat powszechnie stosowanym rozwiązaniem w zakresie doskonalenia kwalifikacji zawodowych w krajach Europy Zachodniej. U nas to nowość…” —mówiła w czasie wykładu inaugurującego spotkanie dr Danuta Elsner autorka publikacji pt. Sieci współpracy i samokształcenia.


Czy faktycznie u nas to nowość? Uczestnicy spotkania mogli przekonać się w czasie prezentacji sieci, które od lat funkcjonują w oświacie. Jacek Ścibor opowiadał o doświadczeniach Superbelfrów. „Sieć w realu to za mało — musimy spotykać się w świecie wirtualnym. Wszyscy jesteśmy ekspertami!” — powiedział uczestnikom spotkania współtwórca sieci SuperBelfrzy, a potwierdziła to Justyna Maziarska–Lesisz, prezentując sieci ekspertów DELFORT, w których nauczyciele języka niemieckiego uczą się od siebie. „Ważne, aby uczestnicy sieci byli ich twórcami i czuli się za nie współodpowiedzialnymi” — podkreślała Antonina Rysiewicz prezentując sieci nauczycieli powstające w ramach Cyfrowej szkoły, w programie Aktywna edukacja.


Szkoła nie musi być osamotniona. Może „wyjść” poza swoje mury i poszukać innych szkół, które borykają się z podobnymi problemami. I tutaj ogromną rolę pełnią instytucje, które są wokół szkoły — poradnie, biblioteki i placówki doskonalenia. Pracownicy tych instytucji wskazywali na posiadane doświadczenia i zasoby, które pomogą w tworzeniu sieci współpracy i samokształcenia.


Spotkanie rozpoczęło cykl spotkań dla koordynatorów sieci, które odbywać się będą od stycznia w miastach powiatowych i wojewódzkich. Już wkrótce informacja o spotkaniach regionalnych ukaże się na stronach ORE. Liczymy, że dzięki temu uda się utworzyć sieć instytucji dobrze przygotowanych do nowych zadań. 

Prezentacje:


 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa