Spotkania konsultacyjne dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia

Od stycznia 2015 r. ruszą dwudniowe regionalne spotkania konsultacyjne skierowane do osób pełniących funkcje koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia w ramach powiatowych projektów pilotażowych oraz do osób pełniących funkcję koordynatorów w ramach działań prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne.

 

Celem jest:

  • podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu motywowania do pracy w sieci oraz ewaluacji pracy sieci;
  • wymiana doświadczeń i upowszechnianie dobrych praktyk związanych z doskonaleniem nauczycieli w formie sieci współpracy i samokształcenia;
  • konsultacja problemów pojawiających się w trakcie bieżącej pracy koordynatora sieci.

Zajęcia będą prowadzone metodami warsztatowymi w grupach 15-20-osobowych.

Spotkania będą organizowane w miastach wojewódzkich i wybranych miastach powiatowych. Udział jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały warsztatowe, wyżywienie oraz możliwość skorzystania z zakwaterowania, nie pokrywają kosztów związanych z dojazdem.


Więcej informacji, odnośnie miejsc i terminów spotkań, zasad rekrutacji oraz osób do kontaktu – już wkrótce znajdziecie Państwo na stronie ORE. 

 


 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa