Lista koordynatorów regionalnych z woj. opolskiego

 Beata Szymczakowska
Beata Szymczakowska
 
 
 
 
kontakt: 
e-mail: zspniwnica@wp.pl
telefon: 774356427

Dyrektorka Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niwnicy. Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego w zakresie edukacji elementarnej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania w placówkach oświatowych w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji, studia podyplomowe z plastyki i muzyki w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu oraz kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Nauczyciel dyplomowany, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Trenerka Federacji Inicjatyw Oświatowych dla SRW. Jest autorką, inicjatorką i liderką wielu programów realizowanych w ramach projektów EFS – Kapitał Ludzki. W projektach ORE uczestniczy od kilki lat, m.in. jako Lider zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wspiera nauczycieli w pracy dydaktyczno – wychowawczej poprzez organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz indywidualne doradztwo.

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa