Zaproszenie do udziału w sieci współpracy bibliotek pedagogicznych

Informujemy, że w dniach 26-27 września 2014 r. odbędzie się inauguracyjne spotkanie uczestników sieci współpracy i samokształcenia pracowników bibliotek pedagogicznych. Sieć będzie grupą wsparcia dla osób odpowiedzialnych za wspomaganie pracy szkół zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bibliotek pedagogicznych.

 

Sieć zorganizowana zostanie na platformie www.doskonaleniewsieci.pl w formie: otwartego bloga tematycznego oraz zamkniętego forum dla uczestników sieci.

Celem sieci jest wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu kompleksowego wspomagania szkół – czyli wspomagania szkół w rozwoju oraz prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

Udział w sieci to szansa na:

  • poznanie metod i narzędzi diagnozowania potrzeb,
  • wsparcie w planowaniu rocznych działań,
  • możliwość merytorycznej konsultacji własnych pomysłów w gronie uczestników
  • wsparcie innych uczestników w sytuacjach trudnych,
  • pozyskanie w ramach wymiany doświadczeń nowych, sprawdzonych przez innych narzędzi pracy.

Udział w spotkaniu, które Państwu proponujemy, jest pierwszym etapem pracy w sieci pracowników bibliotek pedagogicznych i jest równoznaczne z włączeniem się Uczestników spotkania w działaniach podejmowanych w ramach sieci.
Osoby zainteresowane udziałem w pracach sieci zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego

 

 


 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa