Neurodydaktyka w procesie nauczania i uczenia się

Wydział Rozwoju Szkół i Placówek we współpracy z projektem System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół rozpoczyna rekrutację uczestników na spotkanie konsultacyjne: Neurodydaktyka w procesie nauczania i uczenia się. Spotkanie jest adresowane do nauczycieli konsultantów z publicznych placówek doskonalenia, doradców metodycznych  oraz pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych.  Serdecznie zapraszamy

Kontakt:
Bogusława Kalinowska, e-mail: boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl; tel. 22 570 83 31 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa