Poszukujemy wykonawcy do moderowania ogólnopolskiej sieci współpracy dla pracowników bibliotek pedagogicznych realizujących zadania związane ze wspomaganiem pracy szkół

 

Sieć będzie adresowana do około ok. 30 osób – pracowników bibliotek pedagogicznych realizujących zadania związane ze wspomaganiem pracy szkół zgodnie z założeniami nowego systemu doskonalenia nauczycieli.
Celem pracy sieci jest wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk wypracowywanych we współpracy bibliotek pedagogicznych i szkół objętych wspomaganiem.
Działalność sieci zorganizowana jest na platformie internetowej www.doskonaleniewsieci.pl
 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa