Konferencja: Upowszechnianie informacji o planowanych i wprowadzanych zmianach w systemie oświaty

Wydział Rozwoju Szkół i Placówek ORE organizuje ogólnopolską konferencję dla dyrektorów lub wicedyrektorów publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Więcej…

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa