Poszukujemy wykonawcy/ów do przeprowadzenia analizy pt. Analiza wybranych danych z projektów realizowanych przez powiaty w ramach Działania 3.5 PO KL Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Celem zamówienia jest charakterystyka działań składających się na wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w ramach Działania 3.5 PO Kapitał Ludzki, na podstawie wybranych danych z realizowanych projektów powiatowych.

Pełny tekst ogłoszenia
Wymagania wobec kandydatów
  Tabela xls z zakresem danych do analizy
  Formularz aplikacyjny

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa