Cykl filmów o sieciach współpracy i samokształcenia

Prezentujemy pierwsze dwa materiały otwierające cykl filmów poświęconych sieciom współpracy i samokształcenia, prowadzonym w ramach projektów pilotażowych dofinansowanych w ramach Konkursu 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

W filmach o swoich działaniach związanych z wdrażaniem nowego systemu mówią organizatorzy projektów oraz koordynatorzy sieci, uczestnicy, eksperci. Jako pierwsze przedstawiamy filmy z powiatu ostrowieckiego (woj. wielkopolskie) oraz hajnowskiego (woj. lubelskie). W przygotowaniu są kolejne materiały, prezentujące działania podejmowane w ramach sieci poświęconych innym tematom i realizowanych w innych powiatach, w których realizowany jest pilotaż nowego systemu doskonalenia.
 
Sieć współpracy i samokształcenia. Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły – Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego
 


Sieć współpracy i samokształcenia. Praca z uczniem młodszym
– Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim
 

 
 
Oprac.: Marianna Hajdukiewicz

 


 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa