Relacja z konferencji regionalnej w Szczecinie

W dniu 30 października 2013 r. w Szczecinie odbyła się jedenasta z cyklu 12 regionalnych konferencji informacyjno – promocyjnych organizowana w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Konferencja poświęcona była metodom pracy szkoły w zakresie wspierania uczniów zdolnych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych.

 

Konferencja była adresowana do nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym w zakresie uzdolnień matematyczno-przyrodniczych. Uczestniczyli w niej przedstawiciele kuratoriów, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół, w tym Szkół Odkrywców Talentów oraz Miejsc Odkrywania Talentów. Ogółem w wydarzeniu uczestniczyło około 120 osób.

 

Spotkanie rozpoczęła Izabella Lutze – przedstawicielka ORE, koordynator projektu. Poinformowała uczestników konferencji o działaniach, które będą podejmowane w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”.

 

Wykład inauguracyjny wygłosił Pan Czesław Drozdowski, Przewodniczący Zachodniopomorskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów. Tematem wystąpienia były informacje dotyczące Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów.


Pani Justyna Domińczak – starszy specjalista w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, zaprezentowała systemowe oraz prawne rozwiązania dotyczące pracy z uczniem zdolnym oraz ofertę MEN dotyczącą działań podejmowanych na rzecz wspierania oraz promowania uczniów zdolnych.


Prezentację kończącą I część sesji plenarnej przedstawiła Pani Małgorzata Żytko, Kierownik Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Temat wystąpienia to: „Dzieci myślą i działają – o rozwoju umiejętności matematycznych w edukacji elementarnej”.

W dalszej części konferencji uczestnicy wzięli udział w sesjach tematycznych:

  1. Modyfikowanie programu nauczania dla uczniów zdolnych. Indywidualny program lub tok nauki – Izabela Suckiel, Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.
  2. Nie ma zdolności bez twórczości – twórcze techniki pracy z uczniem zdolnym w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – Małgorzata Tyszkiewicz, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gorzowie Wielkopolskim.
  3. Metafora fotograficzna w rozumowaniu matematycznym – Dr Małgorzata Makiewicz, Instytut Matematyki, Pracownia Dydaktyki Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego.
  4. Tutoring wychowawczy i dydaktyczny alternatywną formą pracy z uczniem – wnioski z 5 lat do świadczeń- Adriana Kwiatkowska, Kolegium Tutorów we Wrocławiu.

Spotkanie podsumowała i zakończyła Izabella Lutze.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Prelegentom, Gościom, Uczestnikom za liczne przybycie, aktywny udział i cenne dyskusje.

Zespół projektowy Ucznia Zdolnego

 Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa