Olimpiada Języka Hiszpańskiego

Olimpiada Języka Hiszpańskiego

Organizator: Polskie Towarzystwo Neofilologiczne

Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na silną potrzebę edukacyjną, związaną z wciąż rosnącą popularnością języka hiszpańskiego w Polsce, także na poziomie szkół średnich.

W ramach projektu „Opracowanie i wdrażanie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”, 2010-2013 zrealizowano pierwsze trzy edycje Olimpiady .

Cele olimpiad jest:

  • budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania językiem hiszpańskim;
  • lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych;
  • rozwijanie pasji i kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej;
  • rozszerzanie współdziałania nauczycieli akademickich z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych w procesie kształcenia i wychowania młodzieży uzdolnionej;
  • stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą;
  • doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z młodzieżą uzdolnioną;
  • współpraca młodzieży uzdolnionej ze studentami filologii hiszpańskiej oraz z uczniami liceów w krajach hiszpańskojęzycznych.

NARZĘDZIA INNOWACYJNE DLA UCZNIóW I NAUCZYCIELI. PLATFORMA E-LEARNINGOWA MOODLE

Olimpiada Języka Hiszpańskiego to nie tylko konkurs, ale kompleksowe przedsięwzięcie, na które składa się wiele nowatorskich narzędzi, a także wydarzeń towarzyszących, związanych z poszerzaniem wiedzy na temat języka i kultury krajów hiszpańskojęzycznych. Wśród nich warto wspomnieć przede wszystkim o Platformie Moodle, gdzie znajdują się materiały takie jak: scenariusze lekcji, wywiady, czaty z ekspertami, materiały kulturoznawcze, materiały z obozu oraz z przeprowadzonych spotkań informacyjno-konsultacyjnych czy przykładowe testy.

W trakcie trwania zawodów I-III edycji zorganizowano internetowe czaty i wywiady z ekspertami, dzięki którym których uczniowie mogli rozwiać swoje wątpliwości, wziąć udział w dyskusji i pogłębić wiedzę z danego zakresu Wytycznych (zapisy rozmów znajdują się na Platformie Moodle, a także w Materiałach do pobrania na stronie {phocadownload view=category|id=90|target=s}

W latach 2010-2013 w ośmiu miastach okręgowych olimpiady zorganizowano ponad 40 spotkań informacyjno-konsultacyjnych – zajęć o charakterze warsztatowym dla uczniów i nauczycieli. Materiały (podsumowania, zadania, teksty) ze wszystkich spotkań również znajdują się na ww. Platformie oraz w Materiałach do pobrania).

Od 2011 roku, w każdej edycji zorganizowano jest konkurs grupowy „En un lugar…”, w którym nagradzane są prace uczniów poświęcone danemu krajowi. Celem przedsięwzięcia jest zwiększanie szans edukacyjnych. Bieżący kontakt z kulturami krajów hiszpańskojęzycznych oraz aktualne informacje o zawodach można uzyskać na facebookowym profilu Olimpiada Języka Hiszpańskiego. Zachęcamy do korzystania z licznych pomocy dla uczniów i nauczycieli, dostępnych na stronie www.ojh.edu.pl. w dziale „Materiały dla uczniów” i „Materiały dla nauczycieli”.

Zapraszamy do lektury materiałów wypracowanych w ramach Olimpiady Języka Hiszpańskiego. {phocadownload view=category|id=106|target=s}
Wśród materiałów znajdują się scenariusze zajęć, przykładowe testy, materiały kulturoznawcze i językowe, materiały ze spotkań informacyjno-promocyjnych, zapisy wywiadów i czatów.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: „NIEZWYKŁY UCZEŃ JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO”

W dniach 27-28 września 2013 roku w Instytucie Filologii Romańskiej UAM w Poznaniu odbyła się I Międzynarodowa Konferencja dla nauczycieli języka hiszpańskiego, pt. “El alumno de ELE:un alumno extraordinario” (Niezwykły uczeń języka hiszpańskiego), przygotowana i przeprowadzona przez Komitet Organizacyjny OJH.

Kilkudziesięciu nauczycieli, wykładowców z całej Polski zajmujących się dydaktyką języka hiszpańskiego wzięło udział w wykładach, warsztatach i sesjach „dobrych praktyk” prowadzonych przez specjalistów-dydaktyków pochodzących m.in. z Polski, Niemiec i Hiszpanii. Wybitni naukowcy oraz nauczyciele-praktycy podzielili się ze słuchaczami nie tylko wiedzą, ale i cennym doświadczeniem. Celem konferencji było omówienie, z naukowego i praktycznego punktu widzenia, różnorodnych aspektów uczenia się/nauczania języka hiszpańskiego. Konferencja pozwoliła na konfrontację poglądów i wymianę doświadczeń w dziedzinie nauczania języków obcych i pracy z uczniem zdolnym w Polsce. Wydarzenie było również okazją do podsumowania działań realizowanych w ramach Olimpiady Języka Hiszpańskiego (z siedzibą w Poznaniu) w ciągu ostatnich trzech lat jej istnienia.

Wyżej opisana konferencja była pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce, o charakterze przełomowym dla wciąż powiększającego się środowiska nauczycieli języka hiszpańskiego w naszym kraju. Na blogu Olimpiady znaleźć można zdjęcia konferencji, a także wywiad z jednym z najznakomitszych gości konferencji: Enciną Alonso.

Opracowanie:
Komitet Organizacyjny Olimpiady Języka Hiszpańskiego


Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa