Dobre praktyki – Informacje

 
Przysyłane do Ośrodka Rozwoju Edukacji ze „Szkół Odkrywców Talentów” i „Miejsc Odkrywania Talentów” dobre praktyki dotyczące rozwijania zainteresowań i uzdolnień to materiały edukacyjne, adresowane zarówno do nauczycieli, jak i uczniów a także rodziców. Mają one na celu wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela, jak również wsparcie samego ucznia w rozwoju i pomoc rodzicom w prowadzeniu edukacji ich zdolnych dzieci.

 

 

Oprac.: Klaudia KorzenieckaOpracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym

P
rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa