Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

 

Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej
Aktualności i informacje o bieżącej edycji olimpiady: www.omg.edu.pl

 

W ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego sytemu pracy z uczniem zdolnym” zrealizowano 4 edycje olimpiady. Uczestnicy poprzednich edycji Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów – osiągają dziś dzięki niej wyśmienite wyniki w nauce matematyki  w szkole ponadgimnazjalnej. 

 

Wielu z nich uzyskało tytuł finalisty lub laureata Olimpiady Matematycznej (OM) (ponadgimnazjalnej)- najstarszej olimpiady przedmiotowej w Polsce – oraz reprezentując nasz kraj zwyciężyło w prestiżowych międzynarodowych zawodach matematycznych. Dostali się oni także do wybranego liceum, a później także na wymarzony kierunek studiów (nie koniecznie związany bezpośrednio z matematyką) z pominięciem standardowej procedury rekrutacyjnej.
Formuła Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów została wzbogacona o nowe elementy. Najistotniejszą zmianą było rozbudowanie zawodów stopnia pierwszego, odbywających się dotychczas jedynie w systemie korespondencyjnym, o część testową. Zaowocowało to wzrostem zainteresowania olimpiadą. 
 
Zorganizowano również obozy naukowe. Udział w zawodach był dla uczniów doskonałą okazją do sprawdzenia się w warunkach egzaminu zewnętrznego z matematyki, a dla szkoły dodatkową możliwością analizy uzyskanych wyników na tle powiatu, województwa oraz kraju (szkoła otrzymuje dostęp do obszernych statystyk).
Nauczyciele matematyki brali udział w seminariach olimpijskich, poświęconych przygotowaniu uczniów do olimpiady. Podczas odbywających się w całej Polsce zajęć, słuchacze otrzymali szereg materiałów dydaktycznych do pracy z uczniem zdolnym. Wszystkie informacje dotyczące kolejnych edycji OMG można znaleźć na stronie internetowej www.omg.edu.p. Znajdą tam Państwo również wiele materiałów do wykorzystania w pracy z uczniem zdolnym z matematyki.
Zachęcamy do lektury materiałów wypracowanych w ramach. {phocadownload view=category|id=91|target=s} Znajda w nich Państwo treści zadań olimpijskich i szkice rozwiązań, a także kolejne numery gazetki Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów „Kwadrat”.

W imieniu Komitetu Głównego OMG
Waldemar Pompe – przewodniczący Komitetu Głównego OMG
Tomasz Szymczyk – ogólnopolski koordynator OMG

 

 


 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa