Pilotażowa Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów

 

Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

Organizator: Wyższa Szkoła Języków Obcych im. B. Lindego
Aktualności i informacje o bieżącej edycji olimpiady: www.ojag.wsjo.pl

 

Z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych, dla których język angielski oznacza pasję i rozwój ich uzdolnień, organizujemy już III edycję Olimpiady, która stwarza szansę na ich rozwinięcie i umożliwia odniesienie sukcesu w tej dziedzinie. W ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” zorganizowano 4 edycje olimpiady.

 

Język angielski jest dziś niekwestionowanym lingua franca, dlatego chcemy jeszcze bardziej rozpowszechniać pasję do nauki tego języka, by już w wieku gimnazjalnym uczniowie mieli szansę wykazania swoich umiejętności zarówno w rywalizacji indywidualnej jak i grupowej.

Oprócz trzyetapowych zawodów indywidualnych zorganizowano także zawody grupowe – o charakterze fakultatywnym. Grupa zgłoszonych przez nauczyciela uczniów opracowywała wspólnie pracę w języku angielskim na zadany przez organizatora temat. ”.

Zachęcamy do lektury materiałów wypracowanych w ramach olimpiady. Znajda w nich Państwo testy, a także treści i pliki zadań olimpijskich „ze słuchu”.

{phocadownload view=category|id=93|target=s}

 


 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa