Olimpiady dla gimnazjalistów

Olimpiady pilotażowe

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2010–2014 organizował wraz z partnerami 4 olimpiady pilotażowe. Są to olimpiady:
  1. Olimpiada Języka Hiszpańskiego
  2. Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów
  3. Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów
  4. Pilotażowa Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów
Partnerami projektu są:
  1. Polskie Towarzystwo Neofilologiczne – Olimpiada Języka Hiszpańskiego;
  2. Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej – Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów;
  3. Stowarzyszenie „Talent” – Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów.
  4. Wyższa Szkoła Języków Obcych im. S. B. Lindego – Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów;
 
Pilotażowy charakter olimpiad ma na celu przyczynić się do przetestowania i wprowadzenia szeregu innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań w zakresie przeprowadzania i organizacji tychże olimpiad, jak również zarządzania, realizacji zadań, promocji oraz zarządzania informacją. Celem jest również usprawnienie procesów prowadzących do racjonalizacji i standaryzacji kosztów olimpiad.

Obok wysokiej wartości i jakości merytorycznej tych zmian istotna jest nowoczesna i atrakcyjna dla uczestników forma danej olimpiady. Za takie uważa się między innymi wykorzystanie możliwości internetu, multimediów, e-learningu. Ważne jest aby stwarzać dla uczniów możliwości pokazania własnych umiejętności i osiągania sukcesu.

Duży nacisk należy położyć na uproszczenie struktury organizacyjnej, jak również na standaryzację regulaminów olimpiad.

Wartością dodaną będzie wsparcie dla nauczycieli w przygotowywaniu uczniów do olimpiad w postaci materiałów (zadania, scenariusze lekcji, testy, gry dydaktyczne, prezentacje itp.), doradztwa ekspertów, warsztatów, wykładów i kursów (również online).

 


 

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa