Relacja z konferencji regionalnej w Kielcach

W dniu 24 października 2013 r. w Kielcach odbyła się dziewiąta z cyklu 12 regionalnych konferencji informacyjno–promocyjnych organizowana w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Konferencja ta poświęcona była metodom pracy szkoły z uczniem zdolnym w obszarze wspierania i rozwijania uzdolnień humanistycznych, artystycznych oraz sportowych.
 

Konferencja była adresowana do przedstawicieli kuratorów, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli szkół, w tym Szkół Odkrywców Talentów oraz Miejsc Odkrywania Talentów. Ogółem w wydarzeniu uczestniczyło około 140 osób.

 

Konferencję rozpoczęła Pani Katarzyna Stępniak – ekspert merytoryczny ORE w  projekcie. Przedstawiła ona dotychczasowe oraz planowane działania podejmowane w ramach projektu. Wykład inauguracyjny wygłosiła Pani Maria Mach z Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Zaprezentowała ona cele i działania Funduszu. Opowiedziała również o szczególnej roli nauczyciela ucznia zdolnego. Kolejnym prelegentem był Pan Artur Matejkowski – przedstawiciel Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN. Zaprezentował on ofertę Ministerstwa i podejmowane działania służące wspieraniu oraz promowaniu uczniów zdolnych. Tematem wystąpienia Pani dr Iwony Błaszczak z Katedry Edukacji i Kultury SGGW w Warszawie były „Konstrukty osobiste nauczyciela jako kluczowa kompetencja w pracy z uczniem zdolnym”.
 
W dalszej części konferencji uczestnicy wzięli udział w sesjach tematycznych:
  1. Promocja aktywności fizycznej w szkole – praca z uczniem zdolnym – dr Barbara Wolny, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.
  2. Opracowanie i modyfikowanie programów nauczania – dr Gabriela Olszowska, Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Krakowie.
  3. czeń zdolny w interaktywnej klasie, czyli wykorzystanie multimediów w nauczaniu języka polskiego – Alina Bek, Publiczne Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
  4. Metody pracy z uczniem zdolnym – wspieranie i rozwijanie uzdolnień humanistycznych – Aneta Madziara, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
Po zakończeniu sesji tematycznych uczestnicy konferencji mogli wysłuchać kolejnego wykładu plenarnego, który zaprezentowała pani Katarzyna Gut, koordynator projektu „Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II, i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych”. Wykład nosił tytuł: „Język to Twój paszport. Ucz się języków”.
 
Spotkanie podsumowała i zakończyła Katarzyna Stępniak.
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim Prelegentom, Gościom, Uczestnikom za liczne przybycie, aktywny udział i cenne dyskusje.
 
 
Zespół projektowy Ucznia Zdolnego


Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa