Relacja z konferencji regionalnej w Katowicach

W dniu 28 października 2013 r. w Katowicach odbyła się jedenasta z cyklu 12 regionalnych konferencji informacyjno–promocyjnych organizowana w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Konferencja ta poświęcona była metodom pracy szkoły z uczniem zdolnym w obszarze wspierania i rozwijanie uzdolnień humanistycznych, artystycznych oraz sportowych.
 
Konferencja była adresowana do przedstawicieli kuratoriów, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli szkół, w tym Szkół Odkrywców Talentów oraz Miejsc Odkrywania Talentów przedstawiciele Rad rodziców. Ogółem w wydarzeniu uczestniczyło około 127 osób.
 
Spotkanie rozpoczęła Pani Katarzyna Stępniak – przedstawicielka ORE, ekspert merytoryczny w  projekcie. Przedstawiła ona dotychczasowe oraz planowane działania podejmowane w ramach projektu.Wykład inauguracyjny „Promocja aktywności fizycznej w szkole – praca z uczniem zdolnym” wygłosiła Pani dr Barbary Wolny, reprezentująca Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.
Kolejnym prelegentem był Artur Matejkowski – przedstawiciel Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN. Zaprezentował on ofertę Ministerstwa i podejmowane działania dla wspierania oraz promowania uczniów zdolnych.
 
W dalszej części konferencji wzięli udział w sesjach tematycznych:
  1. Indywidualny tok lub program nauki jako jedna z form pracy skierowana do ucznia zdolnego – Anna Sacewicz.
  2. Nie ma zdolności bez twórczości – twórcze techniki pracy z uczniem zdolnym w zakresie przedmiotów humanistycznych – Małgorzata Tyszkiewicz, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gorzowie Wielkopolskim.
  3. Wpływ postawy nauczyciela na postawę i zaangażowanie uczniów szczególnie uzdolnionych humanistycznie i artystycznie – Dariusz Miziołek, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
  4. Tutoring wychowawczy i dydaktyczny alternatywną formą pracy z uczniem – wnioski z 5 lat doświadczeń – Dorota Domatowicz, Kolegium Tutorów we Wrocławiu.
  5. Opracowanie i modyfikowanie programów nauczania – dr Gabriela Olszowska, Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Krakowie.
 
Po zakończeniu sesji tematycznych uczestnicy konferencji mogli wysłuchać kolejnego wykładu plenarnego, który zaprezentowała Pani Dorota Dąbrowska z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Gorzowie Wielkopolskim. Wystąpienie miało tytuł „Podnoszenie efektywności kształcenia poprzez budowanie szkolnego systemu wspierania zdolności i talentów”.
 
Kolejną prezentację wygłosiła pani Katarzyna Gut, koordynator projektu „Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II, i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych”. Wykład nosił tytuł „Język to Twój paszport. Ucz się języków”.
 
Spotkanie podsumowała i zakończyła Katarzyna Stępniak – ekspert merytoryczny projektu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Prelegentom, Gościom, Uczestnikom za liczne przybycie, aktywny udział i cenne dyskusje.
 
 
Zespół projektowy Ucznia Zdolnego


Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa