Podsumowanie – Regionalne spotkania konsultacyjne dla dyrektorów szkół i przedszkoli nt. kierowania zmianą w szkole w kontekście realizacji rocznych planów wspomagania

Od marca do czerwca bieżącego roku, w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, odbyło się pięć spotkań konsultacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli poświęconych kierowaniu zmianą w kontekście realizacji rocznych planów wspomagania. Spotkania odbyły się w: Krakowie, Białymstoku, Łodzi, Wrocławiu, Warszawie.

Więcej…

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa