Podsumowanie – Regionalne spotkania konsultacyjne dla dyrektorów szkół i przedszkoli nt. kierowania zmianą w szkole w kontekście realizacji rocznych planów wspomagania

Od marca do czerwca bieżącego roku, w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, odbyło się pięć spotkań konsultacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli poświęconych kierowaniu zmianą w kontekście realizacji rocznych planów wspomagania. Spotkania odbyły się w: Krakowie, Białymstoku, Łodzi, Wrocławiu, Warszawie.

 

W spotkaniach wzięli udział przede wszystkim dyrektorzy szkół i przedszkoli, ale również doradcy metodyczni oraz dyrektorzy i pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli. Większość uczestników, to osoby przygotowujące się do realizacji zadań w ramach projektów powiatowych z Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 225 osób.

 

Spotkania obejmowały 2 sesje plenarne (wprowadzającą i podsumowującą) oraz 6/8 godzin tematycznych konsultacji z ekspertami w max. 20-osobowych grupach. Sesje plenarne prowadziła Pani Dorota Czerwonka – pracownik merytoryczny projektu, zaś zajęcia warsztatowe grupa ekspertów specjalizujących się w tematyce zarządzania zmianą w placówkach oświatowych.

Głównym celem spotkań były konsultacje dla dyrektorów szkół w sprawie:

 • wskazania i oceny ryzyka związanego z wprowadzeniem zmiany w szkole/przedszkolu w kontekście realizacji rocznego planu wspomagania (RPW),
 • mechanizmów psychologicznych związanych ze zmianami,
 • etapów i kroków przeprowadzania szkoły/przedszkola przez zmianę,
 • radzenia sobie w trudnych sytuacjach (np. z postawami wyparcia i oporu w procesie zmiany)
 • planowania działań z wykorzystaniem nabytych wiedzy i umiejętności.

W trakcie konsultacji eksperci i uczestnicy szczególnie skupili się na rozpoznawaniu zachowań w poszczególnych fazach zmiany oraz na nabyciu świadomości, co do własnych postaw wobec realizacji projektu.

 

Omówiono również (w kontekście sytuacji konkretnych szkół/przedszkoli):

 • 4 fazy zmiany,
 • etapy i kroki przeprowadzania przez zmianę – rola dyrektora szkoły,
 • angażowanie innych do zmian.

Ważnym punktem wszystkich spotkań była wymiana doświadczeń dyrektorów szkół/przedszkoli, które rozpoczęły już realizację zadań związanych z zewnętrznym wspomaganiem lub rozpoczną je od września 2013 r. Na każdym ze spotkań uczestnicy mieli możliwość przedyskutowania swoich obaw i omówienia trudności wiążących się z realizacją wspomagania w proponowanej formie, rozważano sposoby rozwiązywania potencjalnych problemów, określano pojawiające się szanse.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, otwartość i zaufanie, z jakim dzielili się swoimi doświadczeniami.

Wszystkim dyrektorom szkół i przedszkoli przypominamy, że trwa nabór na szkolenia przygotowujące do efektywnego korzystania z nowych form wspomagania. Więcej informacji na stronie organizatora szkoleń http://www.szkoleniaprojektowe.pl/ore/

Opracowała: Dorota Czerwonka 

 Ostatnia aktualizacja:

Podsumowanie – Regionalne spotkania konsultacyjne dla dyrektorów szkół i przedszkoli nt. kierowania zmianą w szkole w kontekście realizacji rocznych planów wspomagania

Od marca do czerwca bieżącego roku, w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, odbyło się pięć spotkań konsultacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli poświęconych kierowaniu zmianą w kontekście realizacji rocznych planów wspomagania. Spotkania odbyły się w: Krakowie, Białymstoku, Łodzi, Wrocławiu, Warszawie.

 

W spotkaniach wzięli udział przede wszystkim dyrektorzy szkół i przedszkoli, ale również doradcy metodyczni oraz dyrektorzy i pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli. Większość uczestników, to osoby przygotowujące się do realizacji zadań w ramach projektów powiatowych z Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 225 osób.

 

Spotkania obejmowały 2 sesje plenarne (wprowadzającą i podsumowującą) oraz 6/8 godzin tematycznych konsultacji z ekspertami w max. 20-osobowych grupach. Sesje plenarne prowadziła Pani Dorota Czerwonka – pracownik merytoryczny projektu, zaś zajęcia warsztatowe grupa ekspertów specjalizujących się w tematyce zarządzania zmianą w placówkach oświatowych.

Głównym celem spotkań były konsultacje dla dyrektorów szkół w sprawie:

 • wskazania i oceny ryzyka związanego z wprowadzeniem zmiany w szkole/przedszkolu w kontekście realizacji rocznego planu wspomagania (RPW),
 • mechanizmów psychologicznych związanych ze zmianami,
 • etapów i kroków przeprowadzania szkoły/przedszkola przez zmianę,
 • radzenia sobie w trudnych sytuacjach (np. z postawami wyparcia i oporu w procesie zmiany)
 • planowania działań z wykorzystaniem nabytych wiedzy i umiejętności.

W trakcie konsultacji eksperci i uczestnicy szczególnie skupili się na rozpoznawaniu zachowań w poszczególnych fazach zmiany oraz na nabyciu świadomości, co do własnych postaw wobec realizacji projektu.

 

Omówiono również (w kontekście sytuacji konkretnych szkół/przedszkoli):

 • 4 fazy zmiany,
 • etapy i kroki przeprowadzania przez zmianę – rola dyrektora szkoły,
 • angażowanie innych do zmian.

Ważnym punktem wszystkich spotkań była wymiana doświadczeń dyrektorów szkół/przedszkoli, które rozpoczęły już realizację zadań związanych z zewnętrznym wspomaganiem lub rozpoczną je od września 2013 r. Na każdym ze spotkań uczestnicy mieli możliwość przedyskutowania swoich obaw i omówienia trudności wiążących się z realizacją wspomagania w proponowanej formie, rozważano sposoby rozwiązywania potencjalnych problemów, określano pojawiające się szanse.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, otwartość i zaufanie, z jakim dzielili się swoimi doświadczeniami.

Wszystkim dyrektorom szkół i przedszkoli przypominamy, że trwa nabór na szkolenia przygotowujące do efektywnego korzystania z nowych form wspomagania. Więcej informacji na stronie organizatora szkoleń http://www.szkoleniaprojektowe.pl/ore/

Opracowała: Dorota Czerwonka 

 Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa