Poszukujemy ekspertów do prowadzenia zajęć/konsultacji dla dyrektorów przedszkoli biorących udział w projektach realizowanych przez powiaty w ramach działania 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”, Priorytet III POKL

Ośrodek Rozwoju Edukacji, beneficjent projektu systemowego „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.1, poszukuje chętnych do prowadzenia zajęć na spotkaniach konsultacyjnych dla dyrektorów przedszkoli.

 
Ofertę współpracy kierujemy do edukatorów i trenerów prowadzących zajęcia z kadrą pedagogiczną oraz kierowniczą przedszkoli.
 
Usługa dotyczy tematu: kierowania zmianą w przedszkolu w kontekście zmodernizowanego systemu wspomagania przedszkoli.
Odbiorcami usługi będą dyrektorzy przedszkoli przystępujących do projektów realizowanych przez powiaty w ramach działania 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”, Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Usługa polegać będzie na przeprowadzeniu zajęć/konsultacji (praca z grupą max. 20-osobową w wymiarze 8* 45 minut) zgodnie ze scenariuszem dostarczonym przez Zamawiającego.
Opis
W ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” planowane jest przeprowadzenie dwudniowego spotkania konsultacyjnego obejmującego m.in. ww zajęcia (praca z grupą max. 20-osobową w wymiarze 8* 45 minut).
Cele spotkania, w ramach którego prowadzone będą zajęcia:
 • wymiana refleksji na temat zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli,
 • wymiana doświadczeń związanych z przygotowaniem siebie i kadry przedszkola do nowej formy wspomagania,
 • konsultacje na temat zmiany jako procesu w konkretnej instytucji (przedszkolu),
 • konsultacje na temat zastosowania umiejętności przeprowadzania organizacji (pracowników/ rodziców/ wychowanków) przez zmianę,
 • zaplanowanie wykorzystania wiedzy i umiejętności dot. kierowania zmianą w przedszkolu.
 
Obowiązki osób zaangażowanych w realizację zadania:
 • współpraca z Zamawiającym podczas przygotowania do prowadzenia zajęć,
 • prowadzenie zajęć/konsultacji – 8 godzin dydaktycznych podzielonych na 4 moduły z grupą max. 20-osobową (2 moduły pierwszego dnia, dwa moduły drugiego dnia)
 
Do składania aplikacji zapraszamy edukatorów i trenerów prowadzących zajęcia z kadrą pedagogiczną oraz kierowniczą przedszkoli.
 
Niezbędne wymagania to:
 1. Wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie,
 2. Dodatkowe kwalifikacje: ukończone studia podyplomowe lub kursy z zakresu edukacji dorosłych (kształcenia ustawicznego) lub ukończony kurs trenerski.
 3. Doświadczenie w projektowaniu i realizowaniu doskonalenia dla kadry pedagogicznej i kierowniczej przedszkoli.
 4. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych/ konsultacji grupowych z dorosłymi w obszarach:
a)      planowanie rozwoju przedszkola/ planowanie zmian w przedszkolu
b)      zarządzanie zmianą w organizacji (w tym: zmiana jako proces, postawy wobec zmian, jak unikać błędów wprowadzając zmiany w organizacji)
 
Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza
Nabór trwa do 18 czerwca 2013 r.
 
Spośród nadesłanych aplikacji wybierzemy 3 osoby, które wskażą najniższą cenę za wykonanie usługi. Z każdą z osób zostanie podpisana odrębna umowa.
 
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki łączne zaangażowanie Eksperta w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO (realizowanych np. w ramach PO KL) nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie.
 
Koszty pobytu na spotkaniu w ramach realizacji umowy pokrywa Zamawiający, koszty dojazdu pokrywa Wykonawca.
 
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu.
Dorota Czerwonka
tel. 22-345-37-84
 
Oprac.: Dorota Czerwonka
 

 


 

alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa