Spotkanie konsultacyjne nt. „Od zarządzania strategicznego do podnoszenia jakości pracy szkoły/placówki oświatowej”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym pt. „Od zarządzania strategicznego do podnoszenia jakości pracy szkoły”. Naszym celem jest omówienie roli i zadań samorządu terytorialnego w tworzeniu lokalnej polityki oświatowej w kontekście wprowadzanych zamian do systemu oświaty. W czasie spotkania zaprezentowane zostaną, realizowane obecnie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, projekty systemowe wspierające te zmiany. Uczestnicy otrzymają informacje, przykłady dobrej praktyki, inspiracje, które pomogą analizować i planować zadania oświatowe. Chcemy ułatwić polskim samorządowcom prowadzenie lokalnej polityki oświatowej oraz doskonalić ich umiejętności w zakresie zarządzania oświatą.

 

Zapraszamy Starostów, Prezydentów Miast, Burmistrzów, Wójtów, Przewodniczących Rad Gminnych i Powiatowych, Przewodniczących Komisji Oświaty oraz pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za wykonywanie zadań oświatowych.
 
W programie spotkania omawiane będą następujące zagadnienia:
  1. Jak wykorzystywać wskaźniki oświatowe  do kreowania lokalnej polityki oświatowej?
  2. Jak korzystać z wniosków z nadzoru pedagogicznego w polityce oświatowej?
  3. Jak organizować pracę szkoły zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami organu prowadzącego?
  4. Jak wspomagać pracę szkoły zgodnie z potrzebami samej szkoły, lokalną polityką oświatową oraz kierunkami polityki oświatowej państwa?
 
Uczestnicy spotkania będą mogli wziąć udział w panelu dyskusyjnym pod hasłem „Od zarządzania strategicznego do jakości lokalnej oświaty”, w którym udział wezmą przedstawiciele samorządów terytorialnych, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele rożnych instytucji oświatowych.
 
Spotkanie odbędzie się w dniach 13-14 czerwca, w Warszawie, Hotel Fort Piontek, ul. Modlińska 310/312. Rozpoczęcie konferencji w czwartek o godzinie 12:00, a zakończenie w piątek o godzinie 13:30.
 
Udział w spotkaniu i pobyt w hotelu są bezpłatne. Organizatorzy zapewniają transport na trasie Dworzec Centralny – Hotel – Dworzec Centralny.
 
Prosimy o potwierdzenie zamiaru uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym do dnia 29 maja 2013, wypełniając formularz online
 
Dodatkowe informacji udziela Joanna Soćko Tel. 22/345-37-04, e-mail: joanna.socko@ore.edu.pl
 
Oprac. Joanna Soćko
 

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa