Lista koordynatorów regionalnych z woj. dolnośląskiego

Ewa Węgrzyn-Jonek
e-mail: ewa.jonek@gmail.com
telefon: 501-92-97-99

Wykształcenie: filozof. Zatrudnienie: Zespół Szkół Fundacji SGMK w Wałbrzychu na stanowisku wicedyrektora.

Przebieg kariery zawodowej:

  • nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu od 1990 r.,
  • nauczyciel konsultant w DODN we Wrocławiu Filia w Wałbrzychu 1998-2005,
  • nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP 1998-2005, w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości od 2006 do 2008 r.,
  • od 2005 roku wicedyrektor w Zespole Szkół Fundacji SGMK w Wałbrzychu,
  • w 2006 roku założenie i prowadzenie do 2010 jako dyrektor niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli – Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy przy Fundacji SGMK w Wałbrzychu.

Doskonalenie zawodowe (ważniejsze formy doskonalenia): studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne:

  • Studia Podyplomowe w zakresie Organizacji i zarządzania w oświacie – 16.07.2005 r.
  • Kurs Kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej jako lider programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – 1.12.2005 r.
  • Studia Podyplomowe w zakresie Wiedzy o społeczeństwie – 19.04.2008 r.
  • Kurs doskonalący Andragogika – jak pracować z dorosłymi 20.09.2004
  • Kurs edukatorski programu „Nowa Szkoła” 19.06.1999

Ważniejsze publikacje.
– M. Simm, E. Węgrzyn – Jonek, Budowanie programu wychowawczego szkoły, Kraków 2000
– M. Simm, E. Węgrzyn – Jonek, Budowanie programu szkolnej profilaktyki, Kraków 2002 Wałbrzyski Biuletyn Wychowawczo – Profilaktyczny nr 1, sierpień 2005, Wałbrzyski Biuletyn Wychowawczo – Profilaktyczny nr 2, grudzień 2005.
Zainteresowania zawodowe: filozofia edukacji, filozofia i teoria wychowania, etyka.

Szkoły uczestniczące w pilotażu projektu „Etyka nie tylko dla smyka”
Szkoła
Szkolny lider
Szkoła Podstawowa Fundacji SGMK w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 35B, 58-302 Wałbrzych
Agnieszka Machowczyk
Szkoła Podstawowa Nr 64  im. W. Broniewskiego, ul. Wojszycka 1, 53- 006 Wrocław
Milena Jędrasik
Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Przystankowa 32, 52-235 Wrocław
Mariola Bartela
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie, ul. Wolności 19, 58-350 Mieroszów
Beata Przygodzka
Szkoła Podstawowa w Gałązczycach (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi)
Agnieszka Mateja
Szkoła Podstawowa nr 3, ul Świdnicka 13, 58-160 Świebodzice
Joanna Bobowska
Społeczna Szkoła Podstawowa w Lubiniu,  w Zespole Szkół Społecznych, ul. Pawia 41, 59-300 Lubin
Agata Popiel
Gabriela Koleśniak-Gitler

Renata Małycha – DudaRenata Małycha – Duda
kontakt: 
e-mail: re_ma_du@op.pl
telefon: 608-227-668

 

Renata Małycha_Duda – doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej w Wałbrzyskim Zespole Doradców Metodycznych. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Studia podyplomowe – konstruowanie i ewaluacja programów nauczania, Instytut Badań Edukacyjnych MEN; kurs kwalifikacyjny w zakresie terapii pedagogicznej. Dyplomowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu.

Szkoły uczestniczące w pilotażu projektu „Etyka nie tylko dla smyka”
Szkoła
Szkolny lider
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego, ul. M. Wańkowicza 13, 58-304 Wałbrzych
Maria Bussler
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17, ul. 1 Maja 105, 58-305 Wałbrzych
Beata Bajdo
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II, al. Wyzwolenia 43, 58-300 Wałbrzych
Agnieszka Mazur
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37, ul. Dunikowskiego 39, 58-309 Wałbrzych
Jolanta Jaroń
Zespół Szkół Integracyjnych, ul. Palisadowa 48, 58-316 Wałbrzych
Anna Hadryś
Zespół Szkół Muzycznych, ul. Piętnastolecia 24, 58-309 Wałbrzych
Małgorzata Bartkiewicz–Pawska
Miejska Szkoła Podstawowa, ul. Sienkiewicza 32, 58-310 Szczawno Zdrój
Monika Szmyt – Nowak
Gminny Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czarnym Borze, ul. Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór
Joanna Duroł

 

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa