Lista Ekspertów z woj. pomorskiego

Maciej Maraszkiewicz
Maciej Maraszkiewicz
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
 
 
 
kontakt:

e-mail: maciejmaraszkiewicz@wp.pl
 tel. 508-102-997

z wykształcenia socjolog. Obecnie asystent w Katedrze Socjologii i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz specjalista do spraw badań i analiz w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Pisze pracę doktorską pt: ,,Mobilizacja społeczna w przestrzeni publicznej” na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Socjologii pod kierunkiem prof. Ryszarda Cichockiego. Jednocześnie uzupełnia swoje wykształcenie na kierunku psychologia – również na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Psychologii. Zainteresowania: mobilizacja społeczna, aktywizowanie społeczności lokalnej, psychologia społeczna.

Aleksandra Chomicz
Aleksandra Chomicz
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie
 
 
 
kontakt:

e-mail: algosambukus@yahoo.com
tel. 58 551 51 33

Psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie. Absolwentka ekologii człowieka i studium edukacji estetycznej w kontekście eksploracji dziedzictwa kulturowego, aktualnie szkoląca się w zakresie arteterapii i psychotraumatologii. Prezes Fundacji MI-RO-RO (www.miroro.pl), autorka książki „Kultury Zadomowione”(2004), realizatorka wielu projektów interdyscyplinarnych promujących postawę obywatelską, wrażliwość ekologiczną, edukacyjne zastosowanie nowych technologii. Propagatorka sztuki transwersalnej i ekspresji artystycznych zintegrowanych.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa