Lista Ekspertów z woj. opolskiego

Renata Laskowska
Renata Laskowska
Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
 
 
 
kontakt:

e-mail: rlaskowska@rcre.opolskie.pl
tel. 77 404 75 57

Wieloletnia nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie oraz wicedyrektor w szkole ponadgimnazjalnej. Absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Filozoficznego „Mentorzy kulturowi”, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, w zakresie Organizacja i Zarządzanie w Placówkach Oświatowych, Uniwersytetu Opolskiego Instytutu Prawa i Administracji w zakresie Pedagogika Prawa, Readaptacji, Mediacji i Negocjacji. Obecnie nauczyciel konsultant w pracowni organizacji i zarządzania oświatą Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Wojewódzki ekspert – koordynator ds. wsparcia szkoły i nauczycieli w zakresie pracy z uczniem-migrantem. Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Opolskim. Trener wielu programów realizowanych przez ORE oraz w ramach projektów EFS – Kapitał Ludzki. Prowadzi oraz organizuje szkolenia między innymi na kursie kwalifikacyjnym dla Oświatowej Kadry Kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania. Wspiera dyrektorów i wicedyrektorów szkół/placówek, nauczycieli w obszarze nadzoru pedagogicznego, ewaluacji wewnętrznej, prawa oświatowego, wielokulturowości w praktyce szkolnej. W obszarze zainteresowań, szczególne miejsce zajmuje wieloaspektowe spojrzenie na rolę szeroko rozumianej kultury prawnej we współczesnym świecie, w tym kształtowanie postaw tolerancji w oparciu o dialog społeczny.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa