Konferencja inaugurująca działania powiatów na rzecz nowego systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania pracy szkół – 5 września 2013 r.

alt

5 września 2013 r. w Warszawie odbędzie się konferencja inaugurująca działania na rzecz nowego systemu doskonalenia nauczycieli, które od września rozpoczynają się w ponad 120 powiatach w całej Polsce.
Na konferencję zapraszamy przedstawicieli samorządów terytorialnych, dyrektorów szkół i przedszkoli, szkolnych organizatorów rozwoju edukacji, przedstawicieli instytucji wspomagających prace szkół – placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych zaangażowanych lub zainteresowanych realizacją projektów powiatowych pilotujących założenia kompleksowego wspomagania pracy szkół. 


Celem konferencji jest:
1. Przedstawienie założeń nowego systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania pracy szkół
2. Prezentacja celów pilotażu i działań prowadzonych na rzecz nowego systemu doskonalenia nauczycieli w powiatach.
3. Prezentacja dobrych praktyk wypracowanych w projektach powiatowych wdrażanych od stycznia 2013 r.
4. Przeprowadzenie debaty pt. „Wyzwania nowego systemu wspomagania pracy szkół ”

Ośrodek Rozwoju Edukacji od roku 2010 realizuje projekt „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, w którym opracowane zostały założenia nowego systemu doskonalenia i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły. Projektowi systemowemu towarzyszą projekty konkursowe, prowadzone przez powiaty w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół (Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), które mają na celu pilotaż nowego modelu doskonalenia nauczycieli i sprawdzenie proponowanych rozwiązań w praktyce.

W roku szkolnym 2012/2013 pierwszych 9 powiatów rozpoczęło realizację cyklu doskonalenia. Kolejne projekty wdrożeniowe od września 2013 ruszą w ponad 120 powiatach, które otrzymały dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie 5 000 placówek objętych zostanie kompleksowym wspomaganiem w ramach realizowanych projektów. Ze szkołami i przedszkolami współpracować będą szkolni organizatorzy rozwoju edukacji (SORE), którzy wspierać będą dyrektora i radę pedagogiczną w przygotowaniu i realizacji rocznego planu wspomagania. Dyrektorzy i nauczyciele również będą uczestniczyć w pracach sieci współpracy i samokształcenia.

Jednocześnie informujemy, że dzień przez konferencją, czyli 4 września, zorganizowane zostanie spotkanie konsultacyjne dla koordynatorów projektów z powiatów będących beneficjentami Konkursu 3.5. Celem spotkania jest prezentacja i omówienie działań prowadzonych w powiatach, wymiana doświadczeń, opracowywanie strategii działania. W czasie spotkania przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej II stopnia udzielą wskazówek, jak właściwie realizować projekty, zgodnie z zasadami konkursu i Systemem realizacji PO KL. Dla koordynatorów projektów biorących udział w spotkaniu konsultacyjnym 4 września oraz w konferencji 5 września zapewniamy nocleg.

Rekrutacja na konferencję i spotkanie konsultacyjne zostanie uruchomiona 20 czerwca. Wszelkie informacje dotyczące miejsca konferencji przekażemy na 30 dni przed samym wydarzeniem.

 

Oprac. Marianna Hajdukiewicz

alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa