Spotkania informacyjne nt. Konkursu 1/POKL/3.5/2012 Kompleksowe wspomagania szkół oraz przedszkoli

Wydział IP2 ORE oraz Zespół projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, zaprasza przedstawicieli powiatów przygotowujących wnioski w ramach Konkursu 1/POKL/3.5/2012 Kompleksowe wspomagania szkół oraz przedszkoli do udziału w jednodniowych spotkaniach informacyjnych.

 

Spotkania odbędą się w dniach 19 oraz 26 listopada br. w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28 (Aula). Rozpoczęcie spotkania o godzinie 11:00, zakończenie o godzinie 14:00.

Naszym celem jest pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu wniosków zgodnie z obowiązującymi zasadami konkursowymi. W czasie spotkania omówione zostaną błędy najczęściej popełniane przez wnioskodawców, które wpływają na negatywną ocenę formalną i merytoryczną. Przewidujemy udział w spotkaniu jednego z ekspertów oceniających wnioski w ramach pierwszych trzech rund konkursowych.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

IP2 planuje odwieszenie naboru wniosków w konkursie jeszcze w tym roku.

 

Więcej informacji i zapisy …

 

 


 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa