Relacja ze spotkań informacyjnych poświęconych sieciom współpracy i samokształcenia

alt

We wrześniu i w październiku bieżącego roku, w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, odbyło się 10 spotkań informacyjnych poświęconych sieciom współpracy i samokształcenia. Spotkania odbyły się w następujących miastach: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław.

 

W spotkaniach wzięli udział dyrektorzy szkół, nauczyciele, doradcy metodyczni, dyrektorzy i pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych. Ważnymi adresatami spotkań byli również przedstawiciele organów prowadzących szkół i instytucji je wspierających. Wśród słuchaczy sporą grupę stanowiły osoby przygotowujące się do roli koordynatorów sieci w ramach powiatowych projektów z Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło ponad 700 osób.
Celem spotkań było przedstawienie zasad sieciowania, celów i zasad organizowania sieci nauczycielskich opracowanych w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół.
W ramach każdego ze spotkań prowadzone były zajęcia warsztatowe, w czasie których uczestnicy mieli okazję wymienić się doświadczeniami, zastanowić nad rolą koordynatora sieci oraz obszarami tematycznymi sieci.

Dla uczestników szczególnie istotna okazała się możliwość poszerzenia i uzupełnienia wiedzy na temat projektu, idei sieciowania oraz proponowanych praktycznych rozwiązań dotyczących organizacji i pracy sieci.
Obecnie planowane są szkolenia dla koordynatorów sieci z obsługi platformy informatycznej oraz metod moderowania pracy sieci.

Materiały:
Wykład – prezentacja

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z konferencji: „Nauczyciele jako ucząca się społeczność zawodowa” oraz z materiałami z tej konferencji, w tym prezentacjami na temat sieci i sieciowania.

Opracowała: Dorota Czerwonka

 

 

 


 


 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa