Konferencja „Rola poradni psychologiczno-pedagogicznych w systemie wspomagania szkół i placówek”

Wydział Rozwoju Szkól i Placówek oraz Projekt systemowy System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół zaprasza dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziału w konferencji „Rola poradni psychologiczno-pedagogicznych w systemie wspomagania szkół i placówek”, która odbędzie się w dwóch terminach: 12 grudnia 2012 r. i 13 grudnia 2012 r. z podziałem na poszczególne województwa.

 

Termin 12 grudnia 2012 r. dla następujących województw:
kujawsko-pomorskie, lubuskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Więcej…


Termin 13 grudnia 2012 r. dla następujących województw:
dolnośląskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie.

Więcej…

Osoby zakwalifikowane do udziału otrzymają informację pocztą elektroniczną. Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne
z zakwalifikowaniem do udziału w konferencji.

 

 

 

 


 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa