Konferencja międzynarodowa pt. „Nauczyciele jako ucząca się społeczność zawodowa”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli, szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE), przedstawicieli placówek doskonalenia, poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych do udziału w konferencji pt. Nauczyciele jako ucząca się społeczność zawodowa. Konferencja odbędzie się w dniach 10 – 12 października w Warszawie. Zaproszenie jest kierowane w szczególności do osób uczestniczących w działaniach prowadzonych w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół oraz w projektach powiatowych finansowanych w ramach Konkursu 1/POKL/3.5/2012 Programy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli.

 

Celem konferencji jest przedstawienie założeń nowego systemu wspomagania szkół, a przede wszystkim zaprezentowanie koncepcji wspólnego i wzajemnego uczenia się, w oparciu o przykłady działań realizowanych w Polsce i w innych krajach europejskich. Kluczowym tematem spotkania będą sieci współpracy i samokształcenia jako forma doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zajęcia prowadzone będą przez ekspertów z Polski oraz z zagranicy (Belgii, Holandii oraz Słowenii).

Uczestnicy konferencji wezmą udział w zajęciach panelowych, a także w zajęciach warsztatowych, na których będą mieli możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami, analizowania przykładów dobrych praktyk, jak również kształcenia umiejętności związanych ze wzajemnym uczeniem się. W czasie konferencji odbędzie się debata, podczas której eksperci z Polski i zagranicy spróbują odpowiedzieć na pytanie: Czy szkoły mogą uczyć się razem?

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału

 

Patronat medialny


 

Opracowała: Paulina Mikucka


 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa