Spotkania informacyjne poświęcone sieciom współpracy i samokształcenia

Zapraszamy na spotkania informacyjne poświęcone sieciom współpracy i samokształcenia, na których zaprezentujemy cele tej metody pracy, proponowane tematy, role i zadania koordynatora sieci oraz zasady tworzenia rocznych planów działania. Spotkania informacyjne organizowane w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej…

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa