Szkolenia szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE)

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępny kompleksowym wspomaganiu szkół” realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzone będą szkolenia dla szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE). Szkolenia będą prowadzone przez firmę PM Group Zubrycki, Pansewicz Sp.j.

 

Szkolenia te mają na celu przygotowanie kadr zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli do kompetentnego i skutecznego wypełniania zadań w zakresie kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych.
Uczestnicy szkoleń:
  1. zostaną wprowadzeni w rolę konsultanta rozwoju organizacyjnego, tj. osoby, która łącząc umiejętności: koordynatora projektów, trenera, coacha  i doradcy wspiera placówkę w procesach całościowego ustawicznego uczenia się i rozwoju,
  2. rozwiną umiejętności niezbędne do zespołowej realizacji zakontraktowanych, spójnych i celowych procesów rozwojowych, prowadzonych w oparciu o ustandaryzowane roczne plany wspomagania szkoły – ukierunkowane  na kompleksowe zaspokojenie potrzeb szkoły w określonym zakresie i w określonym celu,
  3. wezmą udział w serii intensywnych treningów interaktywnych rozwijających praktyczne umiejętności związane z inspirowaniem, motywowaniem, ukierunkowywaniem, koordynowaniem oraz rozliczaniem kompleksowych zmian w toku realizacji rocznych planów wspomagania szkoły.
 
 
Zachęcamy Państwa do wytypowania na ww. szkolenie osób, które będą pełniły kluczową funkcję w nowym systemie procesowego wspomagania szkół, a ich wiedza i umiejętności będą wykorzystane m.in. w  pilotażowych projektach realizowanych w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Kontakt w sprawie zgłoszeń:

Paulina Malinowska – specjalista ds. rekrutacji
telefon 533 97 97 42
adres mailowy: rekrutacja.sore@szkolenia-polska.pl

Realizację zadania po stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji koordynuje:

Joanna Soćko

telefon /22/ 345-37-04 
adres mailowy: joanna.socko@ore.edu.pl

 System doskonalenia nauczycieli oparty
na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa