Wizyta studyjna w Słowenii

W dniach 27-31 maja br., w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji (Wydziału Projektów) uczestniczyli w wizycie studyjnej w Słowenii.

Miejsce wizyty zostało wybrane ze względu na doświadczenia tego kraju w zorientowanym na poprawę pracy szkoły zespołowym uczeniu się nauczycieli i dyrektorów. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z pracą instytucji edukacyjnych odpowiedzialnych m.in. za doskonalenie kadr oświatowych, w tym instytucji patronującej projektowi Sieć uczących się szkół. Wizytowali również szkoły różnego typu, o różnym statusie prawnym (publiczne, niepubliczne) oraz o różnorodnych formach i skali współpracy nauczycieli w realizacji zadań szkoły.

">
 
Wnioski z wizyty, obok belgijskich i holenderskich doświadczeń wspólnego i wzajemnego uczenia się nauczycieli, zostaną zaprezentowane na konferencjiNauczyciele jako ucząca się społeczność zawodowa,która odbędzie się w dniach 10-12 października 2012 r.
 
 
 
 
Oprac.: Anna Szczęsna-Durys
 

 System doskonalenia nauczycieli oparty
na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa