Komunikat w sprawie zmiany trybu dokonywania wyboru projektów w ramach Działania 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W celu zapewnienia wnioskodawcom (powiatom) szerokiego dostępu do środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytetu III PO KL, Instytucja Zarządzająca PO KL w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą dla Priorytetu III PO KL podjęła decyzję o zmianie trybu dokonywania wyboru projektów z systemowego na tryb konkursowy.

Więcej…

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa