II spotkanie z powiatowymi organizatorami rozwoju edukacji

W dniach 11–12 czerwca w Warszawie, odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dla powiatowych organizatorów rozwoju edukacji w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.

 

W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób – przyszłych organizatorów rozwoju edukacji z województw mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i lubuskiego.
Spotkania z przedstawicielami pozostałych województw odbędą się w najbliższych dniach.

 

 
 

 

 


System doskonalenia nauczycieli oparty
na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Projekt realizowany na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27 lipca 2010 r. nr UDA-POKL.03.03.01-00-002/10-00, w ramach Poddziałania 3.3.1

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa