Cykl 16 spotkań Pani Minister Katarzyny Hall z przedstawicielami wojewódzkich i powiatowych władz samorządowych

W lutym i marcu bieżącego roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbędzie się cykl 16 spotkań Pani Minister Katarzyny Hall z przedstawicielami wojewódzkich i powiatowych władz samorządowych. Spotkania organizowane są w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Dotyczą budowy sieci publicznych Centrów Rozwoju Edukacji, które mają powstać z wykorzystaniem potencjału funkcjonujących obecnie placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych. Zakłada się różne formy organizacji centrów, a wybór modelu współpracy będzie uwarunkowany lokalnymi możliwościami oraz potrzebami szkół.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa