Nauczanie historii najnowszej

Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall ogłosiła rok szkolny 2009/2010 Rokiem Historii Najnowszej, którego celem było podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat najnowszych wydarzeń, istotnych dla kształtowania się demokratycznej Polski. Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Biuro Edukacji Publicznej IPN chcąc wesprzeć nauczycieli w realizacji zajęć lekcyjnych i przedsięwzięć w obszarze historii najnowszej zaprasza doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów oraz nauczycieli historii na szkolenie „Nauczanie historii najnowszej”, które odbędzie się w dniach 30 marca – 01 kwietnia 2011 r. Centrum Szkoleniowym w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77.  
 
 
Celem szkolenia jest:
  • aktualizacja i upowszechnienie wiedzy z obszaru najnowszych wydarzeń, istotnych dla kształtowania się demokratycznej Polski
  • wskazanie możliwości i metod realizacji w szkole tematów związanych z historią najnowszą
  • przygotowanie nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych jako multiplikatorów do popularyzacji wiedzy na temat historii najnowszej
  • wzbogacenie warsztatu pracy, wsparcie metodyczne i merytoryczne dla nauczycieli w nauce o historii najnowszej
  • rozpowszechnienie materiałów dydaktycznych i pomocy przydatnych w dalszej pracy  
  •  nawiązanie bliższej współpracy z instytucjami zajmującymi się ww. tematyką, np. IPN
 
Koordynator:

Sara Zubeir
Pracownia Edukacji Obywatelskiej
Ośrodek Rozwoju Edukacji
tel. 022 345 37 83
e-mail: sara.zubeir@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa